Schrijf je in

Bij inschrijving hou rekening met het volgende:

Uw zoon of dochter moet 4 jaar zijn in de maand van het start moment

Twee maal per jaar zijn er instapmomenten namelijk in september en in januari

Wij hebben momenteel een wachtlijst van 1 jaar voor nieuwe leden

Na inschrijving ontvangt U een uitnodiging voor het test moment die dient om uw kind in de juist groep te plaatsen

LET OP kijk uw SPAM na voor deze e-mails kunnen daar terechtkomen