Historie


 

Z.B.D. werd gesticht op 24 april 1969 en sluit onmiddellijk aan bij de Koninklijke Belgische zwem- en reddersbond. De thuisbasis werd het Olympisch zwem- en duikbad van het pas geopend Sport- en recreatiecentrum in het park van Brasschaat. Dat er nood was aan een zwemclub bewijst het aantal leden dat in juni reeds 585 bedroeg.

Omdat in de winter niet altijd in openlucht kan gezwommen worden, werden de activiteiten beperkt tot enkele ijsbeer evenementen. Ook tijdens de komende zomers waren de weersomstandigheden niet al te best, met als gevolg dat het ledenaantal daalde en dat het wedstrijdzwemmen ophield te bestaan. Een kleine kern recreatiezwemmers bleef echter bestaan.

In 1976 wordt het overdekt zwembad geopend, hetgeen een ommekeer teweeg bracht. De zwemschool wordt nieuw leven ingeblazen, zwemtrainingen voor wedstrijdzwemmers worden hervat en het leden
aantal groeit.

In 1979 wordt een kunstspringschool opgericht. In de komende jaren behalen onze schoonspringers tijdens de Belgische kampioenschappen verschillende ereplaatsen. Ook de door Z.B.D. jaarlijks georganiseerde internationale schoonspringtornooien kennen een groot succes.

Door werkzaamheden aan het overdekt zwembad in 1987 die 17 maanden duren wijkt de zwemschool uit naar Wijnegem terwijl de wedstrijdzwemmers mogen mee trainen met de Merksemse zwemvereniging .

In 1988 wordt Z.B.D. een vereniging zonder winstoogmerk.

In 2001 besluit het gemeentebestuur van Brasschaat het openlucht zwembad definitief te sluiten en een nieuw overdekt zwembad te bouwen met als gevolg dat we opnieuw uitwijken naar Wijnegem, ditmaal voor 4 jaar. Het aantal leden daalt, het wedstrijdzwemmen en het schoonspringen worden stopgezet.

Het nieuwe zwembad Sportoaseâ wordt in 2006 geopend en Z.B.D. keert terug naar Brasschaat. Het aantal leden stijgt tot over de 350 en het jaar daarop wordt opnieuw gestart met de trainingen voor het competitiezwemmen. Ook het schoonspringen wordt nieuw leven ingeblazen, weliswaar aangepast aan de beperkte infrastructuur.

Beste leden

Ook voor ZBD is het intern reglement van Sportoase van toepassing. ZBD kan NIET aansprakelijk gesteld  worden voor materiële schade of voor diefstal. Laat dus geen waardevolle spullen onbeheerd achter, maar bewaar ze in een locker van Sportoase (mits betaling van 2€ die u achteraf terugkrijgt) of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon ! (zie http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen)

Latest News

02 December 2018
03 October 2018
28 August 2017
© 2016 Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen. All Rights Reserved. Designed By PVD

Search