Het bestuur van ZBD

Het ZBD bestuur, dat maandelijks op vrijdagavond vanaf 20.00 uur vergadert over het wel en wee binnen ZBD. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere deelgebieden binnen onze club. Gezamenlijk zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor ZBD als geheel. Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het Dagelijks Bestuur (DB).

Eric Nellens

Voorzitter van ZBD

voorzitter@zbd-brasschaat.be  

Sally Ferwerda

Ondervoorzitter van ZBD

ondervoorzitter@zbd-brasschaat.be

Ingrid Lievens

Penningmeester van ZBD

penningmeester@zbd-brasschaat.be

Tania Ferwerda

Hoofd kleinbad van ZBD

Gaelle Van der Venne

Secretaris van ZBD

secretaris@zbd-brasschaat.be

Jens Van Overveld

Hoofd grootbad van ZBD

Beste leden

Ook voor ZBD is het intern reglement van Sportoase van toepassing. ZBD kan NIET aansprakelijk gesteld  worden voor materiële schade of voor diefstal. Laat dus geen waardevolle spullen onbeheerd achter, maar bewaar ze in een locker van Sportoase (mits betaling van 2€ die u achteraf terugkrijgt) of geef ze in bewaring bij een vertrouwenspersoon ! (zie http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen)

Latest News

02 December 2018
03 October 2018
28 August 2017
© 2016 Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen. All Rights Reserved. Designed By PVD

Search